Menu Zamknij

BZP/271/7/2024 Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, oraz poprzez którą należy złożyć ofertę: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c9f0839-bc22-11ee-b7da-22bd761ba7f3

BZP/271/2/2024 Rozbudowa myślenickiego żłobka w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 dla zadania „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr. 3 działka nr 659/47

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=ee11e5ac-3909-4865-83f1-bc4acd57683c