Menu Zamknij

„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – etap II”

Załączniki

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”

Załączniki

„Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini”

Załączniki

„Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 658/5 w miejscowości Zawada”

Załączniki

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”

Załączniki

„Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz. 616/1 obr. 3 w Myślenicach”

Załączniki

„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice”

Załączniki

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia”

Załączniki